Opština Žitište se nalazi u srcu Banata. Obuhvata 12 naseljenih mesta: Banatsko Višnjicevo, Banatski Dvor, Banatsko Karadjordjevo, Žitište, Medja, Novi ltebej, Ravni Topolovac, Srpski Itebej, Torak, Torda, Hetin i Čestereg. Prostire se na teritoriji od 525 km2. Presecaju је reka Stari Begej i Kanal Begej.

Pošalji nam poruku
Telefon:

023 3822250

O opštini Žitište

Opština Žitište se nalazi u Srednjem Banatu.

Na jugozapadu se graniči sa gradom Zrenjaninom, na jugu sa Opštinom Sečanj, na severozapadu sa Opštinom Kikinda, na severu sa opštinom Nova Crnja i na istoku sa Rumunijom. Sedište opštine od 1960. godine je Žitište. Sačinјavaјu јe 12 naselja i to: Žitište, Banatski Dvor, Banatsko Višnјicevo, Banatsko Karadjordjevo, Torak, Medja, Novi ltebej, Ravni Topolovac, Srpski ltebej, Torda, Hetin i Čestereg.

Turistička ponuda opštine Žitište

U okviru svojih prirodno-društvenih potencijala i raznolike nacionalne strukture, opsština Žitište је u dosadašnjem periodu najznačaјniju pažnju posvetila podršci organizacije manifestacija različitog tipa. Ono što јe zaјedničko za sve manifestacije jeste kulturološki značaј svih onih vrednosti sa kojima se opština Žitište ponosi i koje decenijama uspešno neguje.

Turistička ponuda

Verski objekti

U opštini Žitište zastupljeno је stanovništvo pravoslavne vero- ispovesti, katoličke veroispovesti i protestantske veroispovesti.

Lovni turizam

Lovišta opštine Žitište poznata su po veoma bogatoj ponudi i dugoj tradiciji lovnog turizma. Lovačka društva postoje u svakom naseljenom mestu, a prisutan је atraktivan izbor lovačke ponude naročito pogodan za inostrane goste. Površina oba lovista je 52.00Oha.

Parkovi

U opštini Žitište postoje dva veća parka, u Žitištu i Banatskom Dvoru, dok su u ostalim mestima zastupljeni manji parkovi i lеро uredjeni drvoredi, a na pojedinim lokalitetima se mogu pronaći i veoma retka i stara stabla koja pored toga što imaju značajnu biološku vrednost, predstavljaju i prirodnu atrakciju.

Rečni turizam

Begej i kanal Begej – Ovaj vodni potencijal pruža turistima niz pogodnosti, počev od rekreativnih svojstava, pružanјa bogatog estetskog dozivlјaja sredine, pa do mogućnosti sportova na vodi.

Ribolov

Sportski ribolov u opštini Žitište ima dugu tradiciju, velike mogucnosti i potencijale. Naročito је razvijena tradicija lova na sarane pojedinačno kao i lova na tuku na plovak ekipno. Ovo takmičenje važi za najjace u ovom regionu i veoma je popularno uz masovno ucešće ribolovaca iz drugih udruženja.

Ugostiteljstvo

Najznačajniji ugostiteljski objekat u opštini Žitište koji pruža ugostiteljske usluge smeštaja i ishrane je motel “Meat Trade” u Žitištu. Kapacitet smeštajnih objekata je 32 sobe sa 100 ležajeva. Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne i petokrevetne, uz dve sobe sa francuskim ležajem. Sobe su sa terasom.

Manifestacije

Na teritoriji opštine Žitište održava se preko 35 manifestacija različitog karaktera i sadrzine. Na godišnjem nivou, procena je da postojeće manifestacije okupe preko 85.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva. Kako je opština Žitište prepoznata kao odličan primer zajedništva iskazanog kroz bogatu nacionalnu i versku strukturu, upravo је manifestacioni turizam odličan resurs za negovanje i promociju društvenih vrednosti kojima opština Žitište raspolaže.

Udruženja i aktivi žena

Udruženja i aktivi žena u opštini Žitište rade na očuvanјu tradicije i kulture. Uspešno organizuju izložbe ručnih radova, takmičenјa u pravljenju kolača i kuvanju nacionalnih jеlа po starim receptima. Učestvuju na mani- festacijama i etno sajmovima kako u opštini Žitište tako i po Srbiji pa i inostranstvu.

Rocky Balboa

Statua posvecena filmskom bokseru, “Rokiju Balboi” verovatno predstavlja jednu od najpoznatijih statua Srbije, za koјu je čuo ceo svet. Idеjа podizanja statue je nastala kao zanimljiv marketinški potez / nekoliko mladih ljudi iz Žitišta, sa želјom da na ovaj nacin promovišu svoje mesto i ukažu na potrebu većeg aktivizma i odlučivanja mladih u društvu. Cilj je pre svega bio da se u Srbiji i okruženјu čuје za inicijativu podizanja statue Rokiju Balboi kao prepoznatljivom simbolu upornosti i želјe za postizanjem uspeha. Medjutim, izrada i otkrivanje statue izazvala je nezapamceno interesovanje ne samo domaćih, vec i brojnih inostranih medija iz celog sveta, a brojke od 70.000 objavljenih internet stranica, 140 akreditovanih medija i 1 2.000 ljudi na svečanom otkrivanju statue u okviru manifestacije “Chicken Fest”, dovoljno govori da je ideja postigla globalni odjek.

Istorija opštine Žitište

Naseljeno mesto Žitište u srednjem Banatu baštini sedam vekova dugu istoriju kontinuiranog trajanja, od prvog pominjanja u pisanim izvorima pod imenom Sveti Đurađ u darovnoj povelji mađarskog kralja Karla Roberta Anžujskog od 27. juna 1319. Selo se tada nalazilo 3,5 km severno od današnjeg Žitišta, na obali Starog Begeja na lokalitetu pod nazivom „Staro selo“., U posedu porodice Kartalji Sveti Đurađ je bio do 1451. godine kadasu braća Himfi izvršili su prepad na selo 1451. i 1452, opljačkali ga i proterali porodicu Kartalji. Selo je u njihovoj vlasti bilo sve do pada Banata pod tursku vlast 1552. godine.