Lovni turizam

Lovni turizam

Lovista opstine Zitiste poznata su po veoma bogatoj ponudi i dugoj tradiciji lovnog turizma. Lovacka drustva postoje u svakom naseljenom mestu, a prisutan је atraktivan izbor lovacke ponude narocito pogodan za inostrane goste. Povrsina oba lovista je 52.000ha. 

Lovistima gazduje lovacko udruzenje „Zitiste” iz Zitista, koje se sastoji od 10 lovackih drutava, koja imaju preko 550 clanova. Udruzenje raspolaze savremenim lovackim domovima. Loviste raspolaze sa brojnim lovo-tehnickim objektima koji omogucavaju bolje izvrsenјe lova.

U lovnoj osnovi se nalaze od visoke divljaci: divlja svinja, srna i evropski jelen na kojeg je dozvoljen samo foto-lov. Loviste raspolaze kvalitetnom i brojnom populacijom zeca. Pored odstrela zeca vrsi se i hvatanje radi prodaje drugim lovistima zbog izuzetnog genetskog potencijala zeca sa ovih prostora. Pored zeca u lovistu se nalaze i ostale vrste divljaci: fazan, jarebica, prepelica, divlja patka i dr.

Od predatora u zitistanskim lovistima prisutne su sledece vrste: lisica, jazavac, a od skoro u nekim delovima lovista se pojavio sakal.

Lovna sezona pocinje 16. aprila otvaranjem lova na trofejnog srndaca, a kasnije se nastavlja sa uzgojno- selektivnim odstrelom.

Od 1. avgusta pocinјe sezona lova na prepelicu, a od 16. oktobra pocinje glavna lovna sezona u okviru koje se ostvaruje najznacajnija turisticka poseta i pozitivni ekonomski efekti pruzanjem usluga lovcima iz zemlje i inostranstva.

Lovni kalendar

Srna (Capreolus capreolus)

srndac – 15.4. – 30.9.
srna i lane – 1.9. – 31.1

Divlja svinja (Sus scrofa)

vepar 15.4. – 28.2.
krmaca 1.7. – 31.12.
nazime (do 60kg) –  15.4. – 28.2.

Jazavac (Meles meles)

1.7. – 28.2.

Jelen evropski, jelen obicni (Cervus elaphus)

jelen – 1.8.-15.2.
kosuta i jelensko tele –  1.8. – 15.2.

Zec (Lepus europaeus)

15.10. – 31.12.

Sakal (Canis aureus)

1.1. – 31.12.