Javni oglas

TRENUTNO JE U TOKU JEDAN JAVNI OGLAS
beer, draft beer, happy hour

Turistička organizacija opštine Žitište kao organizator manifestacije “Pile fest 2022.” koja će se održati u periodu od 25. – 26. juna 2022. godine, dana 8-6-2022. godine raspisala je 

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP ŠTANDOVA ZA PRODAJU PIĆA

Turistička organizacija opštine Žitište kao organizator manifestacije “Pile fest 2022.” koja će se održati u periodu od 25. – 26. juna 2022. godine, dana 8-6-2022. godine raspisala je 

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP TEZGI ZA PRIPREMANJE I PRODAJU HRANE