Udruženja i aktivi žena

Udruzenja i aktivi
zena u opstini Zitiste

Rade na ocuvanјu tradicije i kulture.

Uspesno organizuju izlozbe rucnih radova, takmicenјa u pravljenju kolaca i kuvanju nacionalnih јеlа po starim receptima. Ucestvuju na mani- festacijama i etno sajmovima kako u opstini Zitiste tako i po Srbiji pa i inostranstvu.