JAVNI POZIV

Svim zainteresovanim subjektima za zakup prostora na predviđenim lokacijama, da svoje ponude dostave počev od dana objavljivanja poziva do 27.07.2021. do 10 časova.

Izdavanje prostora namenjenog postavljanju štandova sa pravom prodaje pića za vreme trajanja manifestacije “Pile Fest 2021.” koja se održava u periodu od 6.-7. avgusta 2021. godine vršiće se prikupljanjem ponuda u zatvorenim kovertama.