• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju standova u okviru manifestacije "Pile fest 2016." PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 14 jun 2016 11:36

На предлог Управног одбора Туристичка организација општине Житиште као организатор  манифестације „ПИЛЕ ФЕСТ-2016.“  (од 01.07. до 03. 07.2016.) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Свим заинтересованим субјектима за закуп простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе до 17.06.2016.  до 12,00 часова. 
Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје хране, пића за време трајања манифестације „Пиле фест-2016“ у периоду од 01.-03. јулa 2016. године вршиће се прикупљањем понуда у затвореним ковертама.

Организатор ставља на располагање уређен простор са прикључком струје и обезбеђује приступ води и тоалетима:

Организатор утврђује почетне цене:

  1.     Места за продају хране, распоређених на локацији испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште

  Најнижа цена коју је могуће понудити за појединачно место површине- 15 30.000,00 динара  (укупно 6 места)

  2.     Места за продају пића, распоређених на локацији малих терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“

  Најнижа  цена коју је могуће понудити за појединачно место површине-15 - 60.000,00 динара (укупно 8 места)

 

Најниже цене се уједно сматрају и почетним прописаним вредностима, и свака понуда испод те вредности ће се сматрати неприхватљивом.

 

Правно лице односно предузетник може поднети највише 1 (једну) понуду за  место исте намене (место за продају пића/место за продају хране).

  Право учешћа:                                                                                                              

  1.     Право учешћа на локацији простор испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште, имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности тј. које се баве услуживањем хране у угоститељским објектима.

  2.     Право учешћа на локацији малих терена спортског центра “Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници регистровани за обављање угоститељске делатности.

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом а  поред понуђене цене морају имати пун назив и адресу понуђача, доказ о регистрацији (извод из АПР-оригинал или фотокопију)

 

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу:

Туристичка организација општине Житиште, Цара Душана 5, 23210 Житиштеса назнаком  „ЈАВНИ ПОЗИВ-ПИЛЕ ФЕСТ 2016.“,“понуда за место за продају (хране/пића)“

Отварање понуда ће  обавити ЈАВНО пред  Комисијом Туристичке организације општине Житиште, 20.06.2016. године у просторијама Туристичке организације општине Житиште, са почетком у 12,00 часова.

Комисија ће након отварања понуда, исте рангирати по висини за места исте намене и места ће добити 6 највиших понуда за места за продају хране и 8 највиших понуда за места за продају пића.

Распоред места ће се одређивати пред Комисијом тако што ће понуђачима бити предочена скица са распоредом места, а право да први бира место имаће понуђач највише цене и тако редом до испуне свих места.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену за место исте намене, предност ће имати понуђач који своју угоститељску делатност обавља на територији општине Житиште.

Закупци штандова немају право издавања простора у подзакуп без сагласности организатора.

Са сваким учесником који буде излицитирао место склопиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Уговор су дужни потписати у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Учесник је дужан да излицитирани износ уплати приликом склапања уговора.

Учесник који не потпише уговор у року од 3 дана од отварања понуда, сматраће се да је одустао од исте и организатор задржава право да предметни простор понуди првом наредном понуђачу са најповољнијом понудом.

 

Туристичка организација општине Житиште

 
ODLUKA PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 10 jun 2016 12:19

Туристичка организација Општине Житиште ставља ВАН СНАГЕ „ЈАВНИ
ПОЗИВ за издавање у закуп простора намењеног постављању штандова у оквиру
манифестацију „Пиле фест 2016.“ из техничких разлога.
 
Нови Јавни позив биће расписан 14.06.2016. и биће истакнут на веб сајту
Туристичке организације Општине Житиште и сајту Општине Житиште.
 
 
 
Туристичка организација Општине Житиште
в.д. директора Мирјана Новаковић с.р.
 
Javna Nabavka u oblasti kulture PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
sreda, 08 jun 2016 12:36

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

KONKURSNE USLUGE U KULTURI

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Poslednje ažurirano četvrtak, 09 jun 2016 11:47
 
Јавни конкурс PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 15 maj 2015 07:45

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Житиште за 2015. годину, Туристичка организација Општине Житиште расписује јавни конкурс.
Цео текст конкурса као и образац за конкурс и правилник о финансирању удружења можете преузети овде:

 

 

Poslednje ažurirano petak, 15 maj 2015 08:25
 
Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju standova u okviru manifestacije "Pile fest 2016." PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 06 jun 2016 12:21

Свим заинтересованим субјектима за закуп простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе до 13.06.2016. до 12,00 часова.
Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје хране
Издавање простора намењеног постављању штандова за продају пића,
Издавање простора намењеног за постављање забавног парка. вршиће се прикупљањем понуда у затвореним ковертама.
Организатор ставља на располагање уређен простор са прикључком струје и обезбеђује приступ води и тоалетима.

Организатор утврђује почетне цене:

  Простор за постављање штандова са правом продаје хране, на локацији испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште (величина простора заштандове 1,2,3,4,5,6- 15m^2, а штандове 7,8-45m^2)
 • Штанд бр. 1- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 2- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 3- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 4- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 5- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 6- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 7- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 8- 60.000,00 динара
  Простор штандова за продају пића, на локацији малих терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“ (величина простора по штанду-15m^2)
 • Штанд бр. 1- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 2- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 3- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 4- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 5- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 6- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 7- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 8- 60.000,00 динара

 

Простор за постављање забавног парка, на локацији помоћног терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“ величине 350 m^2-150.000,00 динара

  Право учешћа:
 • Право учешћа на локацији простор испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште (штандови са бројем од 1 до 8), имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности тј. које се баве услуживањем хране у угоститељским објектима.
 • Право учешћа на локацији малих терена спортског центра “Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници регистровани за обављање угоститељске делатности.
 • Право учешћа на локацији помоћни терен спортског цента „Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање делатности забавних и тематских паркова.

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом а поред понуђене цене морају имати пун назив и адресу понуђача, доказ о регистрацији (Извод из АПР-а)

Пријаве се достављају у затвореним ковертама са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ- ПИЛЕ ФЕСТ 2016.“ на адресу:
Туристичка организација општине Житиште, Цара Душана 5, 23210 Житиште. Са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“

Отварање понуда ће се обавити 15.06.2016. године у просторијама Туристичке организације општине Житиште, са почетком у 12,00 часова, уз присуство Комисије Туристичке организације општине Житиште. Уколико два или више понуђача понуде исту цену за исти штанд, лицитација ће се наставити јавним надметањем, а предност ће имати понуђач који своју угоститељску делатност обавља на теритирији општине Житиште. Лица која излицитирају штандове ће пред Комисијом извлачити број штанда са скице која је у прилогу јавног позива.
Закупци штандова немају право издавања простора у подзакуп без сагласности организатора.
Са сваким учесником који буде излицитирао штанд склопиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Уговор су дужни потписати у року од 5 дана од дана обављања лицитације.
Учесник је дужан да излицитирани износ уплати приликом склапања Уговора.
Учесник који не потпише уговор у року од 5 дана од обављене лицитације, сматраће се да је одустао од исте и организатор задржава право да предметни простор понуди првом наредном понуђачу.
Излицитирани износ појединачних штандова закупци уплаћују на наменски рачун примаоца „Туристичка организација општине Житиште“, који ће бити посебно отворен у сврху организације манифестације „Пиле фест 2016“.

Туристичка организација општине Житиште

Poslednje ažurirano sreda, 08 jun 2016 12:35
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 3

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter